مناقصات

۳۱ ۰۱, ۱۴۰۱

مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل باقیمانده عملیات ساختمانی و تاسیساتی بیمارستان ۱۱۰ تختخوابی مشکین شهر

۱۴۰۱/۱/۳۱ ،۰۸:۲۴:۰۰ +۰۰:۰۰فروردین ۳۱, ۱۴۰۱|مناقصات|بدون دیدگاه

[...]

Go to Top