مناقصات

۲۳ ۰۶, ۱۴۰۰

مناقصه عمومی دو مرحله ای سازه ساختمانهای اصلی و جنبی بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی شهرستان بابلسر

۱۴۰۰/۶/۲۳ ،۰۸:۰۳:۰۹ +۰۰:۰۰شهریور ۲۳, ۱۴۰۰|مناقصات|بدون دیدگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و [...]

۹ ۰۵, ۱۴۰۰

مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات ساختمانی بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی بوکان

۱۴۰۰/۵/۹ ،۱۰:۵۷:۲۶ +۰۰:۰۰مرداد ۹, ۱۴۰۰|مناقصات|بدون دیدگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز [...]

۸ ۰۲, ۱۴۰۰

مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل عملیات باقیمانده ساختمانی و تاسیساتی بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی بم

۱۴۰۰/۲/۸ ،۱۱:۳۳:۳۱ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۸, ۱۴۰۰|مناقصات|بدون دیدگاه

۸ ۰۲, ۱۴۰۰

مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل ساختمان اصلی ،جنبی و محوطه سازی بیمارستان ۹۱ تختخوابی گالیکش

۱۴۰۰/۲/۸ ،۱۱:۱۵:۲۶ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۸, ۱۴۰۰|مناقصات|بدون دیدگاه

Go to Top