مناقصات

۳۱ ۰۱, ۱۴۰۱

مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل باقیمانده عملیات ساختمانی و تاسیساتی بیمارستان ۱۱۰ تختخوابی مشکین شهر

۱۴۰۱/۱/۳۱ ،۰۸:۲۴:۰۰ +۰۰:۰۰فروردین ۳۱, ۱۴۰۱|مناقصات|بدون دیدگاه

[...]

۲۳ ۰۶, ۱۴۰۰

مناقصه عمومی دو مرحله ای سازه ساختمانهای اصلی و جنبی بیمارستان ۲۸۰ تختخوابی شهرستان بابلسر

۱۴۰۰/۶/۲۳ ،۰۸:۰۳:۰۹ +۰۰:۰۰شهریور ۲۳, ۱۴۰۰|مناقصات|بدون دیدگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و [...]

۹ ۰۵, ۱۴۰۰

مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات ساختمانی بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی بوکان

۱۴۰۰/۵/۹ ،۱۰:۵۷:۲۶ +۰۰:۰۰مرداد ۹, ۱۴۰۰|مناقصات|بدون دیدگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز [...]

Go to Top