گزارش تصویری از روند پیشرفت ساخت بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی شهید مفتح ورامین