گزارش تصویری از بازدید کارشناسان معاونت درمان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ایران از بخش های مختلف بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی شهر قدس قبل از تحویل موقت