گزارش تصویری از بازدید پروژه بیمارستانی ۱۶۰ تختخوابی فسا