پروژه بیمارستان ۶۴ تختخوابی اشنویه با زیر بنای ۶۰۰۰ متر جز پروژه های  الویت دار شرکت مادر تخصصی میباشد پیمانکار شرکت آذر یورد تبریز و مشاور پروژه شرکت جودت و همکاران است