چهارشنبه ۳ آذر مهندس مجید احمری مدیر عامل شرکت مادر تخصصی  و مهندس جاوید علیزاده رئیس هیات مدیره و هیات همراه ازپروژه ۲۷۳ تختخوابی قائمشهر بازدید کردند. پیشرفت فیزیکی این پروژه حدود   ۹۰% می باشد