سه شنبه ۱۴ تیرماه مسعود منصوری معاون اجرایی شرکت مادر تخصصی و هیات همراه از پروژه ۸۰ تختخوابی اشنویه در آذربایجان غربی بازدید کردند و جلسه ایی با حضور مدیر عامل شرکت پیمانکار و شرکت مشاور برگزار گردید در این جلسه برای رفع موانع پیشرفت پروژه به بحث و گفتگو پرداختند .