بازدید مدیر عامل و هیات همراه از پروژه بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی مرودشت