بازگشایی پاکت “ج” مناقصه دومرحله ای مقاوم سازی و اجرای بخشی از عملیات ساختمانی و تاسیساتی بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی شوش

پاکت “ج” مناقصه دومرحله ای مقاوم سازی و اجرای بخشی از عملیات ساختمانی و تاسیساتی بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی شوش مورخ شنبه ۹۸/۰۵/۳۰ با شرکت ۱۵ پیمانکار به مبلغ اولیه ۴۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و با حضور مدیرعامل شرکت مادر تخصصی ساخت و تجهیز بیمارستان ها و دیگر اعضای کمیسیون برگزاری مناقصات در محل سالن جلسات شرکت برگزار گردید.