پنجشنبه ۱۰ شهریور دکتر عین اللهی وزیر محترم بهداشت ، درمان و هیات همراه  از بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی شهرستان اسلامشهر ، ۲۰۰ تختخوابی شهید مفتح ورامین و ۱۲۹ تختخوابی زعیم پاکدشت بازدید کردند .در حاشیه این بازدیدها مهندس مجید احمری مدیر عامل شرکت مادر تخصصی گزارشی از پیشرفت فیزیکی این طرح ها به وزیر محنرم تقدیم گردند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بازدید از بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی در حال ساخت اسلامشهر گفت: بهترین پزشکان و متخصصان به این بیمارستان خواهند آمد.

دکتر بهرام عین اللهی در حاشیه بازدید از پروژه بیمارستانی ۲۰۰ تختخوابی شهید مفتح ورامین، گفت: از ابتدای فروردین امسال روند ساخت و ساز تسریع شده است.

در حاشیه بازدید از پروژه رعیم  تجهیزات و پیشرفت ساخت و تکمیل بیمارستان  از مواردی بود که وزیر بهداشت به طور کامل آنها را مورد بررسی قرار داد و در این خصوص نیز دستوراتی صادر شد.