چهارشنبه ۱۱ خرداد جتاب آقای دکتر رحیمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت و مهندس مجید احمری مدیر عامل شرکت مادر تخصصی و هیات همراه از پروژه ۱۶۰ تختخوابی شهرستان داراب بازدید کردند .پیمانکار این پروژه شرکت مهندسی ساید بتن و مشاور اجرا شرکت مشاور پایاب طرح می باشد .