درتاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ جناب آقای دکتر تقوی نژاد معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت به اتفاق هیئت همراه و مدیران محترم ستادی وزارت بهداشت از مجموعه شرکت مارد تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کشور بازدید به عمل آورده و در نشستی با حضور مدیرعامل و معاونین و مدیران شرکت، رهنمودهای لازم جهت سیاست‌های پیش رو  و اهداف اجرایی شرکت ایراد فرمودند.