چهارشنبه ۱۹ مرداد مهندس مجید احمری مدیر عامل به همراه معاونبن شرکت مادر تخصصی با دکتر باقرزاده نماینده مردم بابلسر در مجلس شورای اسلامی و مدیر عامل شرکت چاووش راه بنا  و مشاورین طرح برای رفع موانع پیشرفت پروژه بیمارستانی ۲۸۰ تختخوابی جلسه ایی در سالن جلسات برگزار کردند و برنامه زمانبندی شده ای برای تکمیل سقف اول پارت یک در مساحتی بالغ بر ۱۲۵۰ متر مربع  تهیه شد .