بازدید مدیر عامل و معاونت اجرایی شرکت مادر تخصصی ساخت و تجهیز بیمارستان ها از پروژه های بیمارستانی در دست احداث شریف آباد و شهید مفتح ورامین با حضور مشاور و پیمانکار پروژه

به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها، مهندس مجید احمری مدیر عامل شرکت و مهندس ابوذر عباسی معاونت اجرایی روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ از پروژه های بیمارستانی در  دست احداث شریف آباد و شهید مفتح ورامین به همراه مشاور و پیمانکار مربوطه بازدید کردند و از نزدیک در روند عملیات اجرایی این پروژه ها قرار گرفتند.

پروژه بیمارستانی شریف آباد با ظرفیت  ۱۲۹تخت و زیربنای ۱۳.۵۰۰ مترمربع  و پروژه بیمارستانی شهید مفتح ورامین با ظرفیت ۲۰۰ تخت و زیربنای ۱۶.۸۵۱ مترمربع  واقع در استان تهران در دست احداث می‌باشد.

در ادامه بازدید از پروژه ها جلسه ای با حضور مشاور و پیمانکار پروژه های فوق برگزار گردید.