شناسنامه پروژه

کلینیک توانبخشی و طب فیزیکی بیمارستان محمد رسول الله (ص) اصفهان

  • مشاور طرح :
  • مشاور اجرا :
  • پیمانکار :
  • نوع پروژه : احداث
  • تعداد تخت کل : –
  • زیربنا (مترمربع) : ۱.۲۰۰۵
  • سال شروع پروژه مطابق قانون : ۱۳۹۸
  • سال پایان پروژه مطابق قانون : ۱۴۰۲
  • پیش بینی تاریخ پایان بر اساس شرایط اجرایی : مطابق قانون
  • درصد پیشرفت: ۰%

گزارش تصویری پیشرفت پروژه

آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه

درصد پیشرفت پروژه 0%