ویدئو

۲۱ ۰۳, ۱۴۰۱

بازدید مدیر عامل شرکت مادر تخصصی و نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی و هیات همراه از بیمارستان ۲۲۲ تختخوابی تنکابن

۱۴۰۱/۳/۲۱ ،۰۸:۳۸:۴۱ +۰۰:۰۰خرداد ۲۱, ۱۴۰۱|ویدئو|بدون دیدگاه

۱۰ ۰۳, ۱۴۰۱

گزارش بازدید مدیر عامل شرکت مادر تخصصی و نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی و فرماندار این شهر از پروژه بیمارستانی۲۲۰ تختخوابی

۱۴۰۱/۳/۱۰ ،۰۷:۳۳:۵۷ +۰۰:۰۰خرداد ۱۰, ۱۴۰۱|ویدئو|بدون دیدگاه

Go to Top