۲۲ ۰۹, ۱۴۰۱

اجرای پروژه های بیمارستانی دراستان تهران توسط شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ، درمانی

۱۴۰۱/۹/۲۲ ،۰۶:۱۸:۴۷ +۰۰:۰۰آذر ۲۲, ۱۴۰۱|ویدئو|بدون دیدگاه

۲۱ ۰۳, ۱۴۰۱

بازدید مدیر عامل شرکت مادر تخصصی و نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی و هیات همراه از بیمارستان ۲۲۲ تختخوابی تنکابن

۱۴۰۱/۳/۲۱ ،۰۸:۳۸:۴۱ +۰۰:۰۰خرداد ۲۱, ۱۴۰۱|ویدئو|بدون دیدگاه

Go to Top