گزارش تصویری ساخت فونداسیون و گودبرداری از بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی شهید مفتح ورامین