پس از بازدید از پروژه جلسه ایی در محیط کارگاهی پروژه برگزار شد که مهندس مجید احمری مدیر عامل شرکت مادر تخصصی و دکتر شمس الدین حسینی نماینده شهرستان، سید امیر حسینی جو فرماندار شهرستان،محمد پنبه چی معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران مذاکراتی با پیمانکار  انجام دادن.به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی در این جلسه راهکارهای بررسی و چاره‌اندیشی برای رفع موانع تکمیل بیمارستان نیمه تمام شهرستان تنکابن صورت پذیرفت.پیمانکار موظف است تا پایان بهمن ماه سال جاری برنامه زمانی پیشرفت کار بیمارستان را اعلام نماید و ظرف مدت یک ماه تعداد نیروهای خود را به بیش از ۲۰۰ نفر افزایش دهد.وی اظهار داشت‌: هر ۱۵ روز یک بار نمایندگانی از دستگاه های ذیربط در مکان پروژه جلسه برگزار نمایند و روند پیشرفت آن را مورد بررسی قرار دهند. ضرورت اجرای خواسته های اعلام شده توسط پیمانکار پروژه تاکید کرد و یادآور شد: در صورت انجام نشدن خواسته ها در مدت زمان نعیین شده ، نسبت به ادامه فعالیت پیمانکار تصمیم گیری خواهد شد.