به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ، درمانی صبح روز چهارم خرداد جناب دکتر تقوی نژاد معاون توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و هیات همراه از پروژه بیمارستانی ۳۷۳ تختخوابی ایلام بازدید کردند. این بیمارستان با پیشرفت فیزیکی ۹۱% جز پروژه های الویت دار بود و تا آخر تیر ماه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .