صبح امروز ۲۶ خرداد ماه، مجید احمری، مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی،درمانی به همراه جاوید علیزاده، رئیس هیات مدیره شرکت از پروژه ۳۷۳ تخت خوابی بیمارستان ایلام بازدید کردند. این پروژه از جمله پروژه های مهم و دارای اولویت بالا در سطح استان محسوب می شود.