گزارش تصویری از پیشرفت پروژه بیمارستانی ۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر