پروژه بیمارستانی ۸۶ تختخوابی عجب شیر با پیشرفت فیزیکی ۱۰۰% آماده تحویل به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی تبریز می باشد این بیمارستان جایگزین بیمارستان امام خمینی شهرستان عجب شیر است .