شهرستان اسلامشهر با مساحت ۱۹۵ کیلومتر مربع یکی از شهرستانهای استان تهران است این شهرستان در جنوب غربی استان قرار دارد پروژه بیمارستانی ۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر به مساحت ۳۵۲۰۸ متر مربع و با پیشرفت فیزیکی ۵۴% در حال اجرا می باشد .