گزارش تصویری از پروژه ساخت بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی تنکابن