پروژه ۳۵۰ تختخوابی مهاباد در زیر بنایی به مساحت ۳۸۰۰۰ می باشد پیشرفت فیزیکی  در حال حاضر ۱۳% است و پیمانکار پروژه شرکت عمران آذرستان و مشاور طرح شرکت نوی می باشد .