پروژه ۸۵ تختخوابی پیرانشهر با زیر بنای ۸۵۰۰ متر مربع در شهر پیرانشهر احداث گردیده و پیشرفت فیزیکی این پروژه به ۷۰% رسیده است .پیمانکار این پروژه شرکت جغاتو  و مشاور طرح شرکت دیدگاه می باشد .