پروژه بیمارستانی ۴۰۰ تختخوابی اسلامشهر در سال ۱۳۹۸در مساحتی ۱۱۱۹۳۷۵ متر مربع شروع به کار کرد پیشرفت فیزیکی این پروژه حدود ۶۰% می باشد. پیمانکار پروژه شرکت مهندسی ترپ و مشاور طرح شرکت مهندسین مشاور پایاب طرح است.