ساخت بیمارستان ۲۵۸ تختخوابی شهرستان جیرفت در زیر بنایی به مساحت ۲۸.۴۵۵ متر مربع از سال ۹۰ شروع بکار کرد پیشرفت فیزیکی این طرح ۱۸% و پیمانکار شرکت مهندسی رهگا و مشاور طرح شرکت مهندسی مشاور همگون می باشد .