گزارش تصویری از پروژه بیمارستانی ۲۲۰ تختخوابی خدابنده