احداث بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی شهرستان بم در زیر بنایی به مساحت ۹۹.۱۷۱ متر مربع در سال ۱۳۹۰ شروع به کار کرد پیمانکار این طرح شرکت مهندسی ترپ و مشاور طرح شرکت مهندسی مشاور سده است پیشرفت فیزیکی ۱۶% می باشد .