پروژه ۱۶۰ تختخوابی داراب در زمینی به مساحت ۱۵.۲۰۰ متر مربع در حال اجرا می باشد . پیمانکار این طرح شرکت مهندسی ساید بتن و مشاور  اجرا شرکت مهندسی پایاب طرح است .