گزارش تصویری از مراحل پایانی ساخت بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی شهر قدس