به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی عملیات اجرایی و احداث بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی شهرستان ملارد با پیشرفت ۹۸% به روزهای پایانی خود نزدیک

و آماده تحویل موقت به دانشگاه علوم پزشکی ایران می شود .