پروژه بیمارستانی ماهفروجک ساری با پیشرفت فیزیکی ۵۸ درصدی ودر زمینی به مساحت ۱۶ هکتار بزرگترین بیمارستان در دست احداث استان مازندران محسوب میشود.