گزارش تصویری از روند پیشرفت ساخت پروژه ۲۷۳ تختخوابی آموزشی قائم شهر