گزارش تصویری از روند پیشرفت ساخت بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی رزن همدان