پروژه ۲۸۹ تختخوابی اعصاب و روان شیراز با زیر بنایی بالغ بر۳۲.۷۵۴ متر مربع در حال اجرا است  . پیمانکار این پروژه شرکت چاوش راه بنا و مشاور طرح شرکت مهندسی گروه ۴ میباشد.