بازدید مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی از پروژه ۱۶۰ تختخوابی شهرستان ملارد و جلسه رفع موانع پیشرفت پروژه با پیمانکار و مشاور پروژه .