گزارش تصویری از جلسه هم افزایی جهت راه انداز ی بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی شهر قدس