به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی پنجشنبه ۲۷ خرداد مجید احمری مدیر عامل شرکت مادر تخصصی از پروژه ۱۶۰ تختخوابی ملارد بازدید کردند ،مذاکراتی با پیمانکار و مشاور پروژه در خصوص شرایط تحویل و تجهیز بیمارستان داشتند .