بازدید مهندس احمری مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی و تجهیزات پزشکی کل کشور و مهندس برنجی فرماندار محترم شهرستان ملارد و هیات همراه از پروژه ۱۶۰ تختخوابی ملارد