به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ، درمانی بازدید از روند پیشرفت فیزیکی پروژه ۲۷۳ تختخوابی شهرستان قائمشهر صورت پذیرفت .