به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی ۷ شهریورماه مجید احمری مدیر عامل شرکت به همراه هیات همراه از پروژه های بیمارستانی ۱۲۸ تختخوابی زعیم و ۲۰۰ تختخوابی ورامین بازدید کردند.