گزارش تصویری از بازدید مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توسعه ،تجهیز و رئیس هیات مدیره از پروژه بیمارستانی ۲۷۳ تختخوابی قائمشهر