دکتر رحیمی معاون توسعه و مدیریت منابع برنامه ریزی  وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی  درجریان سفر به آذر بایجان غربی از پروژه ۸۰ تختخوابی شهرستان اشنویه بازدید نمودند  . در این بازدید که با حضور مسئولین این شهر صورت گرفت تاکید وزارت بهداشت بر تکمیل پروژه های نیمه تمام  حوزه سلامت متمرکز بود .