احداث بیمارستان ۱۳۶ تختخوابی عنبر آباد با پیشرفت فیزیکی ۱۵% در زیر بنایی به مساحت ۱۱.۶۰۰ پیمانکار این طرح شرکت مهندسی اثر سازان ماندگار و مشاور طرح شرکت مهندسین مشاور مهرزا می باشد .