پروژه بیمارستانی ۴۰۷ تختخوابی خاتم الانبیاء شیراز با زیر بنایی ۳۷.۴۷۶ در شهر صدرا شیراز  در حال اجرا است . پیمانکار پروژه شرکت مهندسی ترپ و مشاور طرح شرکت مهندسی ماهر و همکاران میباشد .