به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ، درمانی رئیس هیات مدیره و هیات همراه صبح روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت از پروژه بیمارستانی ۲۲۰ تختخوابی تنکابن بازدید نموده و از نزدیک روند پیشرفت فیزیکی این پروژه را مورد بررسی قرار دادند .