به گزارش روابط عمومی شرکت مادر تخصصی توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی ،درمانی مهندس ابراهیم نیکدل مدیر عامل به اتفاق  هیات همراه ضمن بازدید از پروژه ۶۰۰ تختخوابی گرگان در جلسه ای با حضور معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی استان گلستان و مدیر عامل شرکت مشاور و پیمانکار در محل پروژه خواستار تسریع در روند اجرایی پروژه شد .